Month: június 2020

Teljes intézmény elhagyási és látogatási tilalom

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 42935-2/2020/EÜIG sz. határozata szerint a COVID-19 járvány II. hullámában a fertőzés behurcolásának megelőzése érdekében az intézmény ellátottjaira vonatkozóan

teljes intézmény elhagyási és látogatási tilalmat rendelek el.

Az intézményt kizárólag az intézmény által szervezett, felügyelet melletti, csoportos séták alkalmával hagyhatják el az ellátottak.

A látogatási tilalom alóli mentesség kizárólag végstádiumban lévő ellátottól való elbúcsúzás esetre adható.

Az ellátottak kapcsolattartását (telefonos, elektronikus, ill. postai úton) az intézmény munkatársai segítik. A postai, ill. futárszolgálat útján érkező csomagok fertőtlenítést követően kerülhetnek átadásra az ellátottak számára.

A Lakóotthonban élő ellátottakra vonatkozóan a következő korlátozást rendelem el:

Az ellátottak a székhely intézmény területére a korlátozás ideje alatt nem léphetnek be. Kivételt képez az egészségügyi ellátás szükségessége. A korlátozás ideje alatt a lakóotthont nem hagyhatják el, munkavégzésüket a lakóotthon területén végzik.

Látogató fogadása a lakóotthonban nem lehetséges.

Szentgotthárd, 2020. szeptember 8.

Takácsné Hargitai Beáta
mb.intézményvezető

Scroll to top
Megszakítás