Ápolás-gondozás

Célunk biztonságos és nyugodt életfeltételek, személyre szóló ápolást és gondozást nyújtása minden lakó számára. A teljes körű ellátás magában foglalja a lakók fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés ellátását.
Tevékenységünk során a medicinális terápia mellett fontos szerepet tulajdonítunk a különböző pszichoterápiás módszereknek és a munkafoglalkoztatásnak is.
Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátásban részesülők emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Arra törekszünk, hogy az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet alakuljon ki.

Lakóinkat 10 gondozási egységben helyeztük el, két különálló épületben, 2-10 ágyas szobákban.
Az „A” épület három szintjén –nagyrészt 5-6 ágyas szobákban-340 lakó elhelyezésére van lehetőség. Az első és második emeleten 8-8 darab 10 ágyas szoba is található, melyekben az állandó felügyeletet és teljes ápolást-gondozást igénylő lakókat helyeztük el.
A lakóépületekhez számos kiszolgáló egység is tartozik /vizes blokkok, társalgók, teakonyhák, foglalkoztatók, nővérszobák/.
A földszinten található a 120 férőhelyes étterem, mely kialakításánál fogva alkalmas 200-250 személy előtti kulturális rendezvények megtartására is.
Az „A” épületben található a  14 ágyas Betegszobai részleg, mely kvázi kórházi szintű ellátásra is alkalmas. Itt történik az új lakók fogadása, megfigyelése, szűrővizsgálata. Átmeneti betegszobai tartózkodásuk alatt megismerkedhetnek az otthonnal, leendő lakótársaikkal, valamint a gondozókkal is. A betegszobai részlegbe helyezzük el átmenetileg azokat a lakókat is, akiknél fokozottabb orvosi és nővéri ellátás indokolt. E részleg mellett alakítottuk ki a vizsgálót, az orvosi-, valamint a nővérszobát is.
A „B” és C” jelű, háromszintes épület 380 lakó elhelyezését teszi lehetővé. Itt kerülnek elhelyezésre a könnyen mozgó, az önellátás során kevesebb segítséget igénylő lakóink. Az itt kialakított öt gondozási egységben 2-7 férőhelyes, heverőkkel, ill. funkcionális ágyakkal felszerelt lakószobákban élnek ellátottaink. Valamennyi gondozási egységben itt is megtalálhatók a társalgók, foglalkoztatók, nővérszobák, teakonyhák, és a szükséges vizes blokkok.

A két épületet köti össze a „D” jelű nyaktag, mely szakmai kiszolgáló funkciókat lát el. Itt találhatók az orvosi rendelők, orvosi szobák, társalgók, valamint a  gondozotti étterem.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Intézményünk 734 férőhelyes – az ország legnagyobb – krónikus, ill. időnként akut pszichotikus tüneteket is produkáló pszichiátriai betegeket gondozó otthona. Intézményünk a komplex ellátás keretében biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását, mely kiterjed
– az egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításra,
– rendszeres orvosi felügyeletre,
– szükség szerinti alapápolásra, szakápolásra,
– a személyi higiéné biztosítására,
– az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely és helyzetváltozásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásra,
– szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásra,
– kórházi kezeléshez való hozzájutásra,
– a hatályos rendeletben meghatározott gyógyszerellátásra, továbbá
– gyógyászati segédeszközök biztosítására.
A rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítjuk az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését, – ha az intézmény keretei között megoldható – gyógykezelését.
Intézményünkben a főállásban alkalmazott /szak/orvosok, továbbá a háziorvos a kijelölt gondozási egységekben naponta tájékozódnak a lakók egészségi és pszichés állapotáról. Szükség esetén a szakorvosi konzultációra van lehetőség. Fentieken túl valamennyi lakónk esetében évente elvégzik a szomatikus kivizsgálásokat, melyet a beteg egészségügyi lapján dokumentálnak.
Fontos feladatunknak tekintjük a gyógyító- megelőző tevékenységet /pl.onkológiai, pulmonológiai szűrővizsgálat/.
Az intézmény pszichiáterei, orvosai, a főnővérek, a mentálhigiénés személyzet, a gondozási egység nővéreinek bevonásával – valamennyi lakóra kiterjedően – havi nagyvizitet tartanak.  A gondozási terv egyes elemeit itt mérik fel, illetve a korábbi elképzeléseket a lakóval együttműködve kontrollálják.
Lakóink nem sürgősségi szakellátását intézményünkben, részállásban foglalkoztatott orvosokkal biztosítjuk.
A sürgős, valamint az egyébirányú szakellátást az illetékes szakrendelések, illetve az ambulanciák igény szerint elvégzik.
A szükséges kórházi kezelések a területileg illetékes körmendi, illetve a szombathelyi kórház osztályain történnek.
A veszélyeztető, esetleg közvetlen veszélyeztető állapotú betegekre vonatkozó szabályzatunknak megfelelően, az orvos (vezető ápoló) által elrendelt korlátozó intézkedések dokumentálását naprakészen elvégezzük, melyről az érintetteket – ellátottjogi,- törvényes képviselő – értesítjük.
A magasabb szintű egészségügyi ellátást segíti a diagnosztikai laboratóriumunk, a jól felszerelt fizikoterápiánk, valamint a tornaterem.

Az „A-B-C” épület földszintjére, a foglalkoztató épületbe, a büfébe kiépített rámpákon keresztül juthatnak el a kerekesszékkel közlekedő lakóink. Függőleges közlekedésüket liftek biztosítják. Az osztályokon a biztonságérzetüket a kapaszkodók segítik.

Scroll to top
Megszakítás