TERÁPIÁS SZOLGÁLTATÁSOK

A terápiás szolgáltatásokat a pszicho-, művészet- és, mozgásterápiás tevékenységeket az Egészségügyi Terápiás Csoport munkatársai valósítják meg.
A Mentálhigiénés Szociális és Terápiás Csoporttal együttműködve egyéb szocioterápiás tevékenységeket is folytatnak.
A csoport munkatársai alap- és módszerspecifikus képzettségüknek megfelelően elsősorban az alábbi tevékenységeket végzik:
 humanisztikus elveket szem előtt tartó személyre szabott gondozás
 pszichodiagnosztika
 egyéni és csoportos pszichoterápia, művészetterápia, mozgásterápia
 szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása
 munkatársak mentálhigiénés segítése
 kutatómunka, tudományos tevékenység
Feladatunknak tekintjük az ellátottak testi és lelki állapotának fejlesztését a lakó korának, egészségi állapotának és egyéni adottságainak figyelembe vételével.
A feladatok és módszerek tekintetében jelentőségükben az alábbiak emelkednek ki:
 életvezetési tanácsadás
 szociális készségek fejlesztése
 lelki fejlődés elősegítése
 traumák feldolgozása
 konfliktuskezelési technikák megtanítása
 krízisintervenció
 mediáció
 hatékony kommunikáció megtanítása
 relaxáció, belső béke megteremtése
 személyiségfejlesztés
 fizikai aktivitás és erőnlét megtartása, növelése
 helyes testtartás és testmozgás megtanítása
 testi és lelki értelemben vett prevenciós tevékenység

A csoport munkatársai meghatározott beosztás szerint dolgoznak az osztályokon.
Szakmai tevékenységüket elsődlegesen az adott osztály lakói körében végzik az ellátottak igényeihez,állapotához, valamint a felmerülő problémákhoz igazodva. Munkájuk alapja a lakó és a terapeuta közti bizalmi kapcsolat, ezért munkatársainkat felkereshetik lakók az intézmény bármely osztályáról. A lakó igényének megfelelő ellátási módról szükség szerint más szakember bevonásával gondoskodnak. A terápiákhoz jutás az osztályos és a komplex terápiás team javaslatára is történhet.
A gyógytornász-mozgásterapeuta orvosi vagy pszichológusi indikációra, pontos anamnézis és diagnózis birtokában kezdi meg tevékenységét. A kezelés beállítását a funkcionális diagnózis, az állapotfelmérés, a kezelési cél és terv meghatározása után önállóan végzi. Pszichodiagnosztikai munkát a komplex terápiás munka elősegítésének érdekében végzünk. Pszichiáter szakorvos klinikai kérdéssel igényelhet a pszichológus munkatárstól szakvéleményt. Ez esetben a pszichológus önálló hatásköre a megfelelő diagnosztikai eszköz kiválasztása és alkalmazása.

Scroll to top

Rábaparti Integrált Szociális Intézet Vas Vármegye uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility.

Megszakítás