Otthon

légifelvétel az otthonról

Az intézmény 1952-ben kezdte meg működését a századfordulón épült egykori dohánygyár épületében. Az otthon jelenlegi formáját, kapacitását az egész intézményre kiterjedő rekonstrukció során nyerte el. Az intézmény jelenleg 734 férőhelyes – az ország legnagyobb – krónikus pszichiátriai betegeket gondozó otthona.
A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg gondozható, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézményi kezelést nem igényel és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.
Időskori, vagy egyéb szellemi leépülés, súlyos antiszociális, közösségi együttélésre képtelen személyiségzavar, szenvedélybetegség esetén csak abban az esetben lehetséges a felvétel, ha az intézmény az alapbetegséggel összefüggésben is képes szolgáltatást nyújtani.
Az intézmény az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásáról gondoskodik feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
Célja az olyan pszichiátriai betegek védett környezetben történő gondozása, akik aktív gyógykezelést már nem igényelnek, aktív kórházi ágyon történő elhelyezésük már nem járhat teljes eredménnyel, valamint önálló életvitelre – legalábbis átmenetileg – krónikus betegségük miatt nem képesek.

Scroll to top
Megszakítás