TÁMOP 6.2.2

„Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében.”

APszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd az ország és közép Európa legnagyobb pszichiátriai betegeket ellátó intézménye, melyben 734 krónikus pszichiátriai beteg tartós ápolását-gondozását végezzük. Az otthon az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében.” című TÁMOP 6.2.2 A-11/1-2012-0071 jelű pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága110 288 405 Ftösszegű támogatásra érdemesnek ítélte.A megvalósuló project során az intézmény szakirányú végzettséggel rendelkező és a kliensek ellátásában részt vevő szakdolgozóinak képzését, továbbképzését megvalósítjuk meg. Általános ápoló szakdolgozóink ráépített képzési programban vehetnek részt, az intézeti szinten jelentkező hiányszakmákban. Hiányszakmának minősül intézményünkben a pszichiátriai szakápoló valamint a geriátriai szakápoló. E két képzésben 15-15 szakdolgozó részesül, akik számára a pályázat keretein belül a képzési idő során motivációs ösztöndíjat folyósítunk. A motivációs ösztöndíj mértéke szakdolgozók esetében havi bruttó 128.700 Ft/hó/fő a képzés ideje alatt, amely csaknem dupla fizetést jelent a dogozók számára.

Menedzsment jellegű munkahelyen belül szervezett gyakorlati képzéseket bonyolítunk le szakorvosok, pszichológusok és szakdolgozók részére, kommunikációs tréningek, személyiségfejlesztő tréningek, kiégés megelőzésére szolgáló tréningek formájában.

Fontos számunkra a hatékony munkavégzés, ezért a továbbképzéseink során ezt a területet is fejlesztjük megfelelő programokkal, vezetői készségfejlesztési, vezetéselméleti és gazdálkodáselméleti témákban.

Menedzsment jellegű képzések részletes lebontása:

 • Demens betegek nappali ellátását végzők képzési programja- 20 fő
 • Változáskezelés a szociális ágazatban- 20 fő
 • Kiégést megelőző tréning – 40 fő
 • Asszertív kommunikáció – 36f ő
 • Új megközelítések a hatékony szervezeti kommunikációban – 36 fő
 • Mentálhigiénés csoport vezetése kognitív terápiás elvek alapján – 10 fő
 • Segítői önismereti csoport – 15 fő
 • Vezetői készségek fejlesztése az egészségügyben – 16 fő
 • Egészségügyi vezetéselmélet – 10 fő
 • Egészségügyi gazdálkodáselmélet -10 fő
 • Mindennapi stressz, agresszív-és konfliktushelyzetek kommunikációs kezelése a betegellátás gyakorlatában- 32 fő
 • Személyes hatékonyság fejlesztése az egészségügyi munkavégzésben- 32 fő
 • Gyógyító szavak ereje, azaz elkötelezés és hatásgyakorlás a betegellátás során a jobb beteg-együttműködésért, az eredményes betegoktatásért és a gyógyulásért- 32 fő

A képzéseket minden esetben érvényes intézményakkreditációval rendelkező képző intézmények végzik, minősített képzési programok alapján. Munkánk során célunk a gondozottak magas szintű, individuális ellátásának a biztosítása. Mindehhez elengedhetetlen a sokrétű, magas szintű ismeretekkel rendelkező szakemberek alkalmazása, a hatékony munkaszervezés, a megfelelő szervezeten belüli kommunikáció, valamint a dolgozók lelki egészségének biztosítása. A pszichiátriai betegekkel való foglalkozás rendkívül nagy pszichés megterhelést jelent az itt dolgozók számára. Készségfejlesztő tréningekkel, stressz oldó technikák elsajátításával kiküszöbölhetjük a kiégés tünet-együttesének kialakulását és segíthetjük munkatársaink lelki egészségének megtartását. Időközben a személyi állományban történt változások és a közbeszerzési eljárás során sikerült közel 10 millió Ft-ot megtakarítanunk, amely felhasználásának engedélyezését kérvényeztük az ESZA, mint Közreműködő Szervezetnél. A fennmaradt összeget további képzések szervezésére kívánjuk felhasználni, mint pl. diabetológiai szakápoló képzés, pszichiátriai betegek rehabilitációját, felépülését segítő szakdolgozói kompetenciabővítő képzések, autogén tréning. A pályázat segítséget nyújt számunkra abban, hogy a szakirányú képzéseket, továbbképzéseket végzett dolgozók, az egyre magasabb színvonalú szakmai munka megvalósulásához tevékenyen tudjanak hozzájárulni. Az ellátásszervezés és a kommunikáció fejlesztése is az eredményesebb betegellátást segíti.

Képzések:

 • Szakápoló képzés:
 • Kiégést megelőző tréning

 

 

 

Scroll to top

Rábaparti Integrált Szociális Intézet Vas Vármegye uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility.

Megszakítás