Month: április 2023

Név változás

Tájékoztatjuk intézményünk honlapra látogatóit, hogy az A-348-1/2023. okiratszámú alapító okirat módosítás szerint 2023. április 20. napi hatállyal a Szentgotthárdi Szakosított Otthon megnevezése Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye  megnevezésre változott az intézmény egyéb adatainak változatlanul hagyása mellett.

Álláspályázatok

Az intézményben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény (Kjt.) 20/A.§.alapján közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető.Minden esetben a Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ kezelésében lévő internetes kiválasztási és pályáztatási elektronikus rendszerben kerül közzétételre a pályázati kiírás a  KÖZSZOLGÁLLÁS portálon.elérhetősége: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/valamint aFenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapjánKarrier/Álláspályázatok menü alatt https://szgyf.gov.hu/karrier-2/karrier is közzétételre kerül.

Scroll to top

Rábaparti Integrált Szociális Intézet Vas Vármegye uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility.

Megszakítás