Gotthardotthon összes bejegyzése

Látogatási rend

Az intézményben ellátottak látogatási rendjét az intézmény 2023. augusztus 04-től az alábbiak szerint biztosítja:

  • Az intézményben a látogatás előzetes bejelentkezés után lehetséges, melyet 24 órával korábban, de legkésőbb a munkaszüneti napot megelőző munkanap 12 óráig a szakositott@gotthardotthon.hu e-mail címen, illetve az 06 94 552 560 telefonszámon tehető meg.
  • A látogatásra az alábbi időpontokban van lehetőség:
    • Hétfő – Péntek: 10:00 – 15:30 óráig
    • Szombat – Vasárnap és Ünnepnap: 10:00 – 13:30 óráig
  • A látogatás az intézmény udvarán kialakított helyen, illetve a Látogató fogadó helyiségben történhet.
  • A látogató csak azzal a gondozottal kerülhet kapcsolatba, aki a rokona, ismerőse. Egy ellátottat egyidőben maximum 2 fő látogató látogathat, maximum 60 perc időtartamban.
  • Az intézménybe érkező látogató köteles a portán alkoholos kézfertőtlenítést végezni.

Szentgotthárd, 2023. augusztus 04.

Takácsné Hargitai Beáta
intézményvezető

Név változás

Tájékoztatjuk intézményünk honlapra látogatóit, hogy az A-348-1/2023. okiratszámú alapító okirat módosítás szerint 2023. április 20. napi hatállyal a Szentgotthárdi Szakosított Otthon megnevezése

Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye 

megnevezésre változott az intézmény egyéb adatainak változatlanul hagyása mellett.

Álláspályázatok

Az intézményben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény (Kjt.) 20/A.§.alapján közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető.
Minden esetben a Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ kezelésében lévő internetes kiválasztási és pályáztatási elektronikus rendszerben kerül közzétételre a pályázati kiírás a  KÖZSZOLGÁLLÁS portálon.
elérhetősége: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/
valamint a
Fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján
Karrier/Álláspályázatok menü alatt https://szgyf.gov.hu/karrier-2/karrier is közzétételre kerül.