Bekerülés az Otthonba

Intézményünkbe az elhelyezés iránti kérelmet azon személyek adhatják be, akik a főváros területén bejelentett lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. a törvényes képviselője kérelmére történik.
A felvételi kérelmet a Szentgotthárdi Szakosított Otthon (9970 Szentgotthárd Hunyadi u. 29.) címére kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve a fekvőbeteg gyógyintézet pszichiátriai osztálya főorvosának javaslatát a pszichiátriai betegek otthonában történő elhelyezéshez.
A kérelmek beérkezését követően (45 napon belül) elvégezzük a kérelmező előgondozását, a kérelmet nyilvántartásba vesszük, besoroljuk a várakozók sorába. Ezekről írásban értesítjük a kérelmezőt és – amennyiben gondnokság alatt áll – kirendelt gondnokát.

 

Adatlap a szociális intézményi ellátás igényléshez

TÁJÉKOZTATÓ a szociális intézményi ellátás igényléséhez

A várakozási idő intézményünkbe: A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya VA/HF06/00284-5/2018. sz. 2018. november 05-én kelt határozatában megtiltotta intézményünkbe történő újabb ellátottak felvételét. Az érkező kérelmeket nyilvántartásba vesszük, azonban a férőhely elfoglalásának várható időpontjáról érdemi információt adni nem tudunk.

Intézményi térítési díj:

Székhely: Hunyadi út: 85.200 Ft/hó

Lakóotthon: Május 1 út.: 92.100 Ft/hó