Köszöntjük!

Kiemelt

Köszöntjük a kedves látogatókat intézményünk honlapján, bízva abban, hogy sikerül felkelteni érdeklődésüket. Reméljük, hogy honlapunkat olvasva jobban megismerik intézményünk múltját, jelenét, szakmai munkáját.

Slider-652x330-5

Célunk, hogy naprakészen tájékoztassuk Önöket intézményünk működéséről, törekvéseiről. Szándékaink szerint ezen portállal olyan eszköz került bevezetésre, mellyel az információs társadalom vívmányait az Önök szolgálatába állítva megismerhetik intézményünket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január1-től intézményünk fenntartója:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest, Visegrádi u. 49. 1136)

Az intézmény vezetése

 

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

A Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete 2016. április 20-ára 13 – 15 óráig követeléseinek elérése érdekében sztrájkot hirdet.

Az intézményi sztrájkbizottság szóbeli közlése szerint intézményünk dolgozóinak egy része csatlakozik a sztrájk felhíváshoz.

A Szakszervezet követelései:

 1. A pedagógus életpálya (középfokú bértábla) kiterjesztése a középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei kisgyermek nevelőkre. A jelenlegi bruttó illetmény (amely a Kjt. illetménytáblából, ágazati bérpótlékból és kiegészítő pótlékból adódik össze) 20 %-os mértékű emelése jogállástól és fenntartótól függetlenül a szociális ágazatban a szakdolgozó és kisegítő dolgozó munkakörökben foglalkoztatottak részére (kivéve a bölcsődei kisgyermek nevelők).
 1. A szociális ágazatot érintően rendszeres érdekegyeztető tárgyalások megkezdése és folytatása a kormányzat és az ágazatban érintett érdekképviselet szervezetek között.
 2. A Kjt. 59.§. (1) bekezdés b. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális ágazat egészére kiterjedően jogszabály írja elő, hogy a munkaközi szünet a munkaidő részére.

 

A sztrájkkövetelések tekintetében a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság a Kormány kijelölt képviselőjével a sztrájkot megelőző egyeztetéseket lefolytatta.

Az intézmény vezetése az intézményben alakult sztrájkbizottsággal a sztrájk ideje alatt nyújtott elégséges szolgáltatásról tárgyalást folytatott és megegyezett.

A felek az alábbiak szerint állapodtak meg:

a.) Az életet, az egészséget, a testi épséget, vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztető helyzet megelőzését biztosító ellátás:

 • az állandó felügyelet,
 • segítség nyújtás az ellátást igénybevevőt érintő veszély-helyzet kialakulásának megelőzésében,
 • akut rosszullét kezelése a helyben szokásos eljárásrendnek megfelelően, orvos értesítése,
 • az orvos által kötelezően előírt szakápolási feladatok elvégzése,
 • a váladékkal szennyezett textília cseréje,
 • a váladékkal szennyezett felületek fertőtlenítése,
 • a megfelelő környezeti hőmérséklet (fűtés) biztosítása,
 • vezetékes ivóvíz biztosítása,

b.) Az egészséget veszélyeztető helyzet (krízis) esetén az életmentő, illetve a további súlyos, vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátás:

 • segítségnyújtás a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
 • orvos, mentő hívása,
 • a helyzetnek megfelelő helyi eljárásrend betartása,
 • az orvosi utasítás végrehajtása,

c.) Az életet, testi épséget, vagy a környezetet közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztető helyzet esetén a kialakult helyzetnek megfelelően:

 • a helyben alkalmazott szabályzat szerinti eljárásrend maradéktalan betartása,
 • a tűzoltóság, rendőrség hívása.

A sztrájk az intézmény lakóinak nyugalmát nem zavarhatja, a lakók intézményen belüli és kívüli szabad mozgását nem akadályozhatja, valamint az intézmény gépjármű forgalmát, esetleges vészhelyzet esetén a mentést nem akadályozhatja. A sztrájk ideje alatt nyújtandó szolgáltatások biztosítása érdekében osztályonként egy-egy fő ápoló-gondozó és egy fő takarítónő, épületenként egy-egy fő férfiápoló teljesít szolgálatot, orvos elérhetősége folyamatosan biztosított.

 

Szentgotthárd, 2016. április 19.

                        dr. Kapócs Gábor

intézményvezető

Megjelent az új folyóirat (VIII. évfolyam 4. szám)

Tartalomból:

Visszatekintés 2015-re………………….………………………..3. oldal

Nyílt nap………………………………..…………….………….5. oldal

1956-os megemlékezés…..………………………………………6. oldal

Pszi faktor Sopronban….……………………………..….………7. oldal

Psychart24……………………………………….……………… 9. oldal

Irodalmi sarok………………………………………………….11. oldal

Kattintson ide a folyóirat letöltéséhez!